Welkom bij Groen Energy
085 - 064 51 77
Ma t/m Vr: 08:00 - 18:00

Forecasting

De productie van zonne-energie hangt af van de kracht van de zon en andere weersinvloeden. De afname van energie is afhankelijk van het seizoen en wordt zelfs bepaald door de dag. Een particulier gebruikt in het weekend vaak meer energie, terwijl veel bedrijven dan juist minder gebruiken. Met forecasting worden dit soort gegevens uit het verleden samengevoegd om daarmee de toekomst te kunnen voorspellen, bijvoorbeeld van de energieprijs op de energiemarkten. Met die gegevens valt ook een prognose te maken van het moment waarop het verstandig wordt om een zonnepark verder te optimaliseren. Door teruglevering te spreiden, voorkomt de zonnepark-eigenaar dat hij moet betalen om zonne-energie te kunnen leveren, waardoor er een negatief rendement ontstaat.

Groen Energy laat momenteel een data-analyse uitvoeren door een econometrist om op basis van historische gegevens een rendabel exploitatiemodel te creëren. Hiermee wordt duidelijk wanneer de eigenaar van een zonnepark de opgewekte energie beter tijdelijk kan opslaan en een batterijopslag dus interessant kan worden. Dit moment is tevens een belangrijk ijkpunt waarop een batterijopslag interessant kan worden. Hoewel grootschalige batterijopslag mondjesmaat wordt uitgevoerd, wil Groen Energy hier alvast op voorsorteren, zodat we deze informatie kunnen meenemen in onze adviezen.