Welkom bij Groen Energy
085 - 064 51 77
Ma t/m Vr: 08:00 - 18:00

 Diensten van Groen Energy

Bij het realiseren van een zonnepark kunt u Groen Energy op uiteenlopende momenten inzetten. We kunnen u bij een deel van het totale traject begeleiden, maar kunnen u ook van idee tot na de oplevering ontzorgen. We vertellen u hieronder meer over onze diensten.

De kennis en ervaring van Groen Energy komen voort uit het realiseren en exploiteren van onze eigen zonneweide en het adviseren en begeleiden van partijen bij nieuwe zonneparken. Als senior adviseur geeft Groen Energy u doordacht en ...
Groen Energy is ook in te zetten als projectleider van uw zonnepark. We zijn dan uitvoerder van de adviseur. Deze adviseur kunnen we zelf zijn of een externe partij.
In de rol van aannemer heeft Groen Energy contact met alle partijen die het zonnepark gaan aanleggen. U kunt daarbij denken aan de leverancier van zonnepanelen en van toeleverende materialen.
Als mede-participant wordt Groen Energy samen met u als opdrachtgever eigenaar van het zonnepark. Er kunnen zelfs meerdere partijen zijn die samen in de zonneweide participeren.
Groen Energy kan ook een zonnepark ontwikkelen op uw grond. Daarbij pachten wij de grond voor een bepaalde tijd en realiseren daarop een zonneweide.
Heeft u geschikte grond om een zonneweide te realiseren, maar wilt u deze grond verkopen, dan kan Groen Energy, samen met investeerders, eigenaar worden van de grond.

Bemiddelaar in zakelijke energieafnemers

Om een zonnepark rendabel te kunnen maken, is de afzet van opgewekte zonne-energie essentieel. Groen Energy kan bemiddelen tussen zogenaamde programmaverantwoordelijken om voor u de beste afzetdeal te sluiten.

O&M: Operations & Maintenance

Zodra een zonnepark is gerealiseerd, moet het worden onderhouden. Ook is het verstandig om steeds te monitoren of de productie van zonne-energie renderend is. Groen Energy kan de operationele zaken verzorgen en het onderhoud regelen, waarbij we u bijvoorbeeld adviseren over de frequentie van regulier onderhoud en de te nemen acties bij een storing. Met forecasting (voorspellen) heeft Groen Energy veel meerwaarde voor uw zonnepark.

Verzekeringen en cameratoezicht

Denk bij het opzetten van een zonnepark ook aan verzekeringen en cameratoezicht. Voordat Theo Groen jr. adviesbureau Groen Energy had opgericht, was hij actief als agrarisch en bedrijfskundig schade-expert bij verzekeringsmaatschappijen. Met Groen Energy zetten wij deze kennis graag in voor partijen die een zonneweide willen realiseren en alles goed geregeld willen hebben rondom verzekeringen en cameratoezicht, afrastering en toegangscontrole.