Welkom bij Groen Energy
085 - 064 51 77
Ma t/m Vr: 08:00 - 18:00

Senior Adviseur

De kennis en ervaring van Groen Energy komen voort uit het realiseren en exploiteren van onze eigen zonneweide en het adviseren en begeleiden van partijen bij nieuwe zonneparken. Als senior adviseur geeft Groen Energy u doordacht en praktisch advies, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen.

De doorlooptijd van een zonneweide is 5 tot 6 jaar. De wereld van zonne-energie is constant in beweging. Het Wattpiekvermogen van zonnepanelen wordt steeds hoger. Dat is mooi voor de hoeveelheid op te wekken energie, maar betekent bijvoorbeeld wel dat de infrastructuur hierop moet worden aangepast. In de looptijd van het project houdt Groen Energy rekening met dit soort ontwikkelingen.

Hoger rendement

Bij het opzetten van een zonnepark komt veel kijken. Doordat we ervaringsdeskundige zijn en nog steeds onze zonneweide exploiteren, blijft onze kennis actueel en weten we exact welke stappen er genomen moeten worden om een zonneweide te realiseren. Groen Energy levert maatwerk. Veel adviseurs kijken hoe ze de aanbesteding zo goedkoop mogelijk kunnen doen. Wij kijken vooral naar een zo hoog mogelijk rendement voor de eindgebruiker. Dit kan betekenen dat de aanschaf voor het opwekken van zonne-energie hoger ligt, maar de terugverdientijd korter en/of het totaal rendement hoger is. Wilt u ook een gedegen advies voor uw toekomstige zonnepark? Neem contact op met Groen Energy en Theo Groen jr. vertelt u graag meer.