Welkom bij Groen Energy
085 - 064 51 77
Ma t/m Vr: 08:00 - 18:00

Werkwijze van Groen Energy

De doorlooptijd voor het realiseren van een zonnepark is vaak 5 tot 6 jaar. Groen Energy vertelt u graag meer over de werkwijze van ons adviesbureau, zodat u een beeld krijgt van het totale traject. Overigens kunt u Groen Energy ook alleen voor bepaalde onderdelen inzetten. Op de pagina Diensten kunt u hier meer over lezen.

Ideeën vertalen naar realisatie

Een zonneweide begint met een eerste idee. Waar wilt u het park realiseren? Aan hoeveel zonnepanelen denkt u? Is het oppervlak van het zonnepark alleen geschikt voor zonnepanelen of kan er meervoudig grondgebruik worden toegepast? Hoe is het maatschappelijk draagvlak voor het beoogde zonnepark? Groen Energy bekijkt met u de mogelijkheden en risico’s. We brengen in kaart wat er op de markt van zonne-energie verkrijgbaar is, rekening houdend met optimalisaties in de toekomst. We leggen contact met overheden, marktpartijen en de netbeheerder om zoveel mogelijk relevante informatie te verkrijgen.

Subsidie en financiering

Groen Energy schrijft voor u een kansrijk projectplan voor subsidieverstrekking en een gedegen financieringsplan voor eventuele banken en/of investeerders. Vervolgens starten we het vergunningstraject op. Mogelijk komen er zienswijzen vanuit de omgeving. Groen Energy kan contact leggen met de partijen die ze hebben ingediend om samen oplossingen te vinden. Wanneer de vergunning is afgegeven, start de aanleg van het zonnepark. Groen Energy kan hierbij optreden als aannemer. Wij betrekken uit ons netwerk dan betrouwbare partijen om het park te realiseren en begeleiden de totale bouw.

Nazorg en onderhoud

Na de (feestelijke) opening van uw zonnepark kan Groen Energy u blijvend werk uit handen nemen met onze dienst Operations & Maintenance. De zonneweide heeft bijvoorbeeld onderhoud nodig. Wij zoeken geschikte onderhoudspartijen voor u én adviseren over onderhoudsfrequenties en acties bij storingen. Ook kunnen wij monitoren hoe het zonnepark presteert. Soms adviseren we zelfs om teruglevering tijdelijk op te slaan, zodat u geen negatieve energievergoeding krijgt. Hiermee voorkomt u kosten en verhoogt u het rendement. Spreekt onze werkwijze u aan? Neem dan vrijblijvend contact op met Theo Groen jr. van Groen Energy.

Werkwijze in het kort